Modernisering av Nettet

Som en videreføring av Telenors arbeid med modernisering og avvikling av det gamle kobbernettet, vil flere koplingspunkter bli stengt. Arbeidet innebærer at opprydding av infrastruktur og utstyr fra disse koplingspunktene. Kobbernettet har hittil vært hovednettet for fasttelefoni og bredbånd. Som et ledd i moderniseringen av fastnettet, har Telenor bestemt at kobbernettet skal fases helt ut innen utløpet av 2022. Dette er et stort teknologiskifte som får konsekvenser for telefoni- og bredbåndstilbudet.

Ofte så kan din bedrift allerede i dag gå over på mer moderne løsninger. Det kan lønne seg å sjekke om du kan oppgradere nå. Fordelene ved å oppgradere nå:

 

  • Da trenger du ikke tenke mer på at bedriften baserer kommunikasjon på et utdatert nett.
  • Da er det du som bestemmer når overgangen til fremtidens løsninger skal skje.
  • Da trenger du ikke ta noen hensyn når kobbernettet faktisk opphører og du kan fokusere på bedriftens forretning.